Bygg websider basert på beviser, ikke antagelser og misoppfatninger.

UX Myter samler de vanligste misoppfatningene rundt webdesign og brukeropplevelse, og forklarer hvorfor de ikke stemmer. Og du trenger ikke å ta vårt ord for det, vi viser vi deg en rekke forskningsresultater og artikler skrevet av design- og brukervennlighetseksperter.

Følg oss på Twitter, og spre ordet: